İş Hayatına, Çevresel Hayata ve Toplumsal Hayata Saygı Duyuyoruz

Hayat için enerji vizyonuyla enerjinin hayatın tüm alanlarında önemini biliyor; iş hayatına, çevresel hayata ve toplumsal hayata saygı duyuyoruz.

Daha Parlak Bir Gelecek için Çalışıyoruz

Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji üretim şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, gelecek nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamak için yeni fikirleri cesaretle hayata geçirirken; paydaşlarımıza, topluma ve yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluk duyuyor, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanıyoruz.

İş Hayatına Saygı:

Kurumsal yönetim yapımızı çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde güncelleyerek ve yeni teknolojilere uyum sağlayarak verimliliğimizi ve finansal performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın en önemli paydaşımız olduğu bilinciyle güvenli, sağlıklı ve motive edici bir çalışma ortamı sunarak, oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi, yüksek performans ve sürekli gelişimi gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

Çevresel Hayata Saygı:

Doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle bugün ve gelecek için daha iyisini hayata geçirmek amacıyla çalışırken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırılması, iklim değişikliklerine uyum, sıfır israf ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi konularına odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda biyoçeşitliliğin korunmasına azami saygıyı göstererek etkin bir su politikası uyguluyoruz.

Toplumsal Hayata Saygı:

Uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması tüm dünyanın odaklandığı küresel amaçlardan birisidir. Bu talebin kesintisiz, güvenilir ve düşük maliyetlerle karşılanması, kaynak çeşitlendirmesine gidilerek bilhassa yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Enerji arzı içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak toplumsal hayata saygımızın odak konularındadır. Bununla birlikte faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde öncelikle istihdam ile yerel ekonomiye katkı ve toplumsal projelerle sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Aydem

YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜNDE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3. ŞİRKETİ

TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK SANTRAL İNŞAA ETMİŞ VE İŞLETMİŞ İLK ŞİRKET