Çevre Politikası

Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, uzun vadede başarılı olabilmek için paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmamız gerektiğine inanıyor; doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

Doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle, biyolojik çeşitliliğin korunması adına bugün ve gelecek için daha iyisini hayata geçirmek için çalışırken iklim değişikliklerine uyum, sıfır israf ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi konularına odaklanıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. 

Odağına “İnsana ve Doğaya Saygı”yı alan bir yönetim anlayışını benimseyen, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, var oluşunun temel bir sorumluluğu olarak kabul eden şirketimiz,

 • Çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almayı,
 • Çevresel olumsuz etkilerin azaltılması ile ilgili sürekli gelişmeye katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Atıklarımızı azaltmayı, geri kazanımı sağlamayı ve kirliliği önlemeyi,
 • İlgili çevre mevzuatı, yasa, yönetmelik doğrultusunda sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri’nin gereksinimlerini karşılamayı,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bu amaç ve hedeflere uygunluğunu izlemeyi ve yılda en az bir defa mevcut durumu gözden geçirmeyi,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin doğru şekilde algılanması için, gerekli ve yeterli şekilde belgeye dayandırılmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Çevre performansında sürekli iyileşmeyi sağlamayı,
 • Çevre dostu ve enerji verimliliğini önemseyen ürün ve hizmetleri tercih etmeyi,
 • Çevresel farkındalık eğitim faaliyetlerini sürekli kılarak, öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon olmayı,
 • Paydaşlarımızla etkili iletişim ile çevresel iyileşme konusundaki girişimleri canlı tutmayı,
 • Faaliyetlerimiz kapsamında yürürlükte olan yasal mevzuatlara, standartlara, bağlı olduğumuz kurumların direktif ve kurallarına uymayı,
 • Faaliyetlerimizde uluslararası standartlara ulaşmayı,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,
 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,

çevre politikası olarak kabul etmiştir.