Yenilenebilir Enerji ve Karbon Azaltım Sertifikası Arasındaki Temel Farklılıklar

Karbon Sertifikasyonu

Karbon emisyonlarını dengelemek veya yeşil enerji kullanmak isteyen şirketler karbon azaltım veya yenilenebilir enerji sertifikalarından birini seçebilirler. Bu sertifikaları birbiriyle karıştırmamak gerekir. İkisi de sera gazı emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilirliği arttırma yolunda kullanılabilecek araçlardır.

İki sertifika arasındaki fark; karbon azaltım sertifikası emisyonu azaltan, kaldıran veya önleyen her tür faaliyet sonucu alınabilirken; yeşil enerji sertifikası, satın alan kişinin 1 MWH enerji tüketiminin az veya sıfır emisyon bir kaynaktan sağlandığını tasdik etmek için kullanılır.

Farklılıklar Karbon Azaltım Sertifikası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (REC)
Birim 1 ton CO2 veya eşdeğeri Megawatt saat (MWh)
Kaynak Sera gazı salınımını azaltan veya önleyen projeler Yenilenebilir enerji üreticileri
Amaç Emisyon azaltımını tasdik etmek ve teşvik etmek Yenilenebilir enerji kullanımını tasdik etmek ve teşvik etmek
Kurumsal sera gazı   envanteri ve raporlaması Kapsam-1,2 veya 3 emisyonlarını azaltma veya eşitleme Kuruluşun satın alınan elektrikten kaynaklı Kapsam-2 emisyonlarını azaltma