Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İdris KüpeliDeğerli Paydaşlarımız,
Portföyünün tamamı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Türkiye’nin en büyük şirketi olarak, bu sene ikincisini yayınladığımız, aksi belirtilmedikçe 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

2020 yılı bütün dünya coğrafyalarında yaşandığı gibi ülkemizde ve sektörümüzde de COVID-19 pandemisinin etkisinde geçti. Bu olağanüstü süreç, bireysel hayatlarımızı bütüncül bir yaklaşımla değiştirdiği gibi şirketleri de dönüştürdü; bakış açılarımızı değiştirmeye zorladı. Farklı iş yapış biçimleri, verimlilik modelleri, daha esnek yapılar, hayatlarımıza girerek “yeni normal” kavramını hepimizin gündemine soktu.

Hiçbir sistemin öngöremediği pandemi dönemi sonrasında; değişime adapte olmayı başarabilen, dönüşüme açık, çevik yapıların konumlarını daha da sağlamlaştırmayı başardığını; statükoların ise sarsıldığını gördük. Bu hızlandırılmış dönüşüm süreci, bizlere her anlamda sürdürülebilirliğin önemini çarpıcı şekilde gösterdi. Tüm bu değişim-dönüşüm dalgasının içinde Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, 2020 yılını, dinamik karar alma mekanizmamız, yüksek verimlilik odaklı iş planlarımız, daima insanı odağa aldığımız yaklaşımlarımız ve en temelde doğaya uyumlu, çevreye saygılı yapımız sayesinde, başarılı bir şekilde geride bırakmayı başardık.

Sosyal ve ekonomik etki alanlarını, tüm paydaşlarımızın beklentilerini ve kurumsal stratejimizi değerlendirerek geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik kültürümüz, “Sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerji” vizyonumuz ve “Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji üreticisi olma” misyonumuz ile doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeterek çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjiyi odağımıza alan anlayışımız ile, Şirketimizi her zaman daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

2020 yılı pandemiye rağmen risklerimizi iyi yönettiğimiz, hedeflerimize doğru durmadan ilerlediğimiz bir yıl oldu. Sektörümüze örnek olacak pek çok önemli başarıya da imza attık. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansımız ile uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s şirketi Vigeo Eiris tarafından yapılan değerlendirme ile sektörümüzde Türkiye’nin birincisi olduk. Aynı değerlendirmenin “Uluslararası Gelişen Pazarlar” segmentinde ise elektrik ve doğal gaz hizmetleri sektöründe ikinci sırayı elde ettik. Gelecek yıllar için hedefimiz “Hayat için Enerji” vizyonumuzla bu performansımızı daha da yukarılara taşımak. Bu süreçte, büyüme stratejilerimize hız kazandırırken verimliliği ön plana aldık. Operasyonel mükemmellik, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımız her zaman olduğu gibi gündemimizdeydi. Verimliliğimizi artırmak üzere hibrit projelerimize ağırlık vererek, geleceğin enerjisini üretmek için yatırım planlarımızı hızlandırdık. Mevcut santrallerimizde enerji üretiminin sürdürülebilirliğini artıracak hibrit sistemlerle mevsim koşullarının etkisini minimuma indirerek birbirini yedekleyen santraller kurmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yatırımlarımızla 5 yılda kurulu gücümüzü iki katına çıkararak sadece yenilenebilir kaynaklarla enerji üreten şirketler arasındaki sektör liderliğimizi sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı bir şirket olarak, dünyanın en büyük gündemlerinden biri olan dekarbonizasyon çalışmalarını biz de çok önemsiyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon salınımını 2030’a kadar yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır düzeyine çekmeyi öngörüyor. Bu yaklaşımın gerekliliğine inanarak iklim değişikliği ve çevresel süreçlerin yönetilmesi konusunda Karbon Saydamlık Projesi kapsamındaki puanlamamızı en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bütün santrallerimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık seferberliğine katılarak “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık. Hayatın her alanında var olan, yaşamın devamlılığı açısından kritik bir sektörün en büyük oyuncularından biri olarak, bu anlamda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz.

"Hayat için Enerji" vizyonumuzla çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bizlere destek olan, küresel hedeflerimize ulaşmamız için bize güç veren tüm çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

İdris Küpeli
Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı