Karbon (Emisyon) Azaltım Sertifikaları

Karbon (Emisyon) Azaltım Sertifikaları / GS ve VCS Sertifikaları Nelerdir?

Karbon azaltım sertifikaları sera gazı azaltımını temsil eder. Temiz enerji üretimiyle oluşturulan sertifikalarla belli bir sera gazı salımı telafi edilir. Karbon konusunda belli bir azaltıma gidemeyen ürün ve servis üretimi konusunda faal olan kuruluşlar, salıma sebep oldukları karbon miktarına denk karbon azaltım sertifikası alır ve sebep oldukları salımı nötralize etmiş olurlar.

Bu sertifikalar satın alan kurumlar için kurumsal bir sorumluluk niteliğindedir. Karbon azaltım sertifikaları, satın alan kurumları üretim proseslerinde de karbon salımı azaltıcı yönde iyileştirmeye gitmeleri için cesaretlendirmektedir.

Karbon salımlarımı nasıl denkleştiririm? 

Sera gazı (karbon) salımı yapan kuruluşlar karbon salımlarını denkleştirmek için öncelikle Sera Gazı Protokolü uyarınca belirlenmiş Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlarını hesaplamaları gerekmektedir. Denkleştirme kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının dahil edilmesi gereklidir. Daha sıkı bir azaltım politikası yürütmek isteyen kuruluşlar Kapsam 3 emisyonlarını da hesaplayıp denkleştirmeye dahil edebilir. 

Sera gazı (karbon) salımlarını denkleştirmek isteyen kuruluşlar, VER kredisi (sertifikası) sahibi kuruluşlardan karbon kredilerini satın alabilirler. Böylece, karbon salımlarını denkleştirebilirler. Toplam sera gazı emisyonunu kapsayacak şekilde karbon kredisi satın alan kuruluşlar karbon nötr olurlar.

GS ve VCS Sertifikaları Nelerdir?

Gold Standard, karbon azaltım projeleri için uluslararası geçerliliği olan bir sertifika programıdır. Dünyada 80’den fazla sivil toplum örgütü tarafından desteklenen ve birçok projenin gelişmesine katkıda bulunan program, Gold Standard Foundation tarafından yürütülür.

VCS (Verified Carbon Standart) Standardı, kar amacı gütmeyen Verra kuruluşu tarafından geliştirilen ve yürütülen tam teşekküllü bir karbon dengeleme programıdır. VCS, küresel etkinliği en yüksek yeşil enerji sertifikalarından biridir.

Gold Standard ve VCS Sertifikası, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin fiili olarak CO2 emisyonlarını düşürdüğünü belgelemek amacıyla kullanılır.

Yenilenebilir enerji sertifikası I-REC’in yanı sıra üretim ve ticari faaliyetler sonucunda oluşan sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla kullanılabilecek karbon azaltım sertifikaları Gold Standard ve VCS sayesinde, sürdürülebilirlik ve yeşil enerji hedeflerinde bir adım önde olacaksınız.