Strateji & Yaklaşım

Hayat için enerji vizyonuyla enerjinin hayatın tüm alanlarında önemini biliyor; iş hayatına, çevresel hayata ve toplumsal hayata saygı duyuyoruz.

İş Hayatına Saygı:

Kurumsal yönetim yapımızı çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde güncelleyerek ve yeni teknolojilere uyum  sağlayarak verimliliğimizi ve finansal performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın en önemli  paydaşımız olduğu bilinciyle güvenli, sağlıklı ve motive edici bir çalışma ortamı sunarak, oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi, yüksek performans ve sürekli gelişimi gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

Çevresel Hayata Saygı:

Doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle bugün ve gelecek için daha iyisini hayata geçirmek amacıyla çalışırken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırılması, iklim değişikliklerine uyum, sıfır israf ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi konularına odaklanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda biyoçeşitliliğin korunmasına azami saygıyı göstererek etkin bir su politikası uyguluyoruz.

Toplumsal Hayata Saygı:

Uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması tüm dünyanın odaklandığı küresel amaçlardan birisidir. Bu talebin kesintisiz, güvenilir ve düşük maliyetlerle karşılanması, kaynak çeşitlendirmesine gidilerek bilhassa yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Enerji arzı içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak toplumsal hayata saygımızın odak konularındadır. Bununla birlikte faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde öncelikle istihdam ile yerel ekonomiye katkı ve toplumsal projelerle sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı:

Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, uzun vadede başarılı olabilmenin en önemli unsurları olarak kurumsal paydaşların yanı sıra toplum için değer yaratılması gerektiğine inanmakta ve küresel standartların gerekliliklerini, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimsemektedir.

Aydem Yenilenebilir Enerji, doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle bugün ve gelecek için daha iyisini hayata geçirmek amacıyla çalışırken, iklim değişikliklerine uyum, sıfır israf ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi konularına odaklanmaktadır.

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı, faaliyet alanı olan enerji konusuna odaklanırken, enerjinin tüm dünya ve insanlık için gerekliliğini, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeğiyle birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının devamlılığı ve gelecek nesillerin kaynaklarını riske atmadan karşılayacak sistemlerin oluşturmasıdır.

Aydem Yenilenebilir Enerji, ülkemizin ekonomik sosyal ve çevresel alanlarda kalkınmasına destek sağlarken, etki alanlarını yöneten, paydaşlarına şeffaf ve etkin şekilde cevap verebilen, kurumsal stratejilerini sürdürülebilirlik ilkeleri ile örtüştürerek ulusal ve küresel değerler ile hareket eden bir kurum olarak çalışmalarına devam etmektedir.