İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, uzun vadede başarılı olabilmek için paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmamız gerektiğine inanıyor; güvenli, sağlıklı ve motive edici bir çalışma ortamı sunarak, oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi, yüksek performans ve sürekli gelişimi gözeten bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Tüm faaliyet alanlarımızda herkesin katılımı ve tüm üst yönetimin desteği ile İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün ve güvenli çalışma ortamının sağlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına tavizsiz uyum teşvik edilmektedir.

“Hiçbir iş insanın can güvenliğini tehlikeye atacak kadar önemli ve acil değildir”, düşüncesini benimsemiş olan şirketimiz,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini kabul edilebilir risk seviyesine indirerek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumların olası zararlı sonuçlarını minimum düzeye indirebilecek tedbirler almayı,
 • Çalışma alanlarımız içerisinde yüklenici, tedarikçi ve çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,
 • Sürekli eğitim, bilinçlendirme ve etkili iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, yerel topluluklar, paydaşlarımız ve resmi makamların konuyla alakalı farkındalığını artırmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hareket etmeyi,
 • Sahip olduğu ISO 45001/OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’ni uygulayarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansın izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli gelişmesini sağlamayı,
 • Yüklenici ve tedarikçilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarımızla uyumunu sürekli denetlemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansında sürekli iyileştirme elde etmek için çalışmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’nin sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizde uluslararası standartlara ulaşmayı,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,
 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak kabul etmiştir.