Politikalarımız

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ
İNSAN HAKLARI POLİTİKASI
ÇEVRE POLİTİKASI
AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE PROSEDÜRÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI
KAMUYU AYDINLATMA POLİTİKASI
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI
ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ
UYUM FAALİYETLERİ VE UYUM RİSKİ UYGULAMA POLİTİKASI
RİSK POLİTİKASI
SATINALMA POLİTİKASI
GENEL ÇEVRE PROSEDÜRÜ
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
ETİK KURUL VE DİSİPLİN KOMİTELERİ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ PROSEDÜRÜ
GENEL İSG PROSEDÜRÜ
ACİL DURUM PROSEDÜRÜ
PAYDAŞ ÖNERİ, ŞİKAYET VE ANKET PROSEDÜRÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İSG, ÇEVRE VE EYS MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI
YÜKLENİCİ FİRMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ
TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
KAMU İLİŞKİLERİ POLİTİKASI
ÇALIŞAN TAZMİNAT POLİTİKASI
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI
YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ
SU YÖNETİMİ POLİTİKASI
İKLİM POLİTİKASI