Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye'nin öncü ve en büyük yenilenebilir enerji şirketi olarak, ülkemizin temiz enerji dönüşümüne ve kalkınmasına büyük katkılar sağladığımız bir yılı daha geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz.

Türkiye'nin dört farklı bölgesinde yer alan santrallerimizle yenilikçi çözümler sunarak yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştirdiğimiz temiz enerji üretimimiz ile enerji sektöründeki liderliğimizi korumaya özen göstermeye devam ediyoruz.

2022 yılında da, yenilenebilir enerji üretimimizi artırmak ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm santrallerimizde gerçekleştirdiğimiz verimlilik artırıcı yatırımlarımızın yanı sıra kaliteli operasyon ve bakım onarım yeteneğimizle %99,6 gibi yüksek bir emreamadelik oranına ulaştık. Tüm bunların sonucunda, 2022 yılında yağışların uzun yıllar ortalaması civarında gerçekleşmesinin de katkısı ile, 2.469 GWh elektrik üretimi gerçekleştirerek ülkemiz temiz enerji arzına katkı sağladık.

2022 yılında Türkiye’nin enerji üretim gücündeki yeşil yatırımların payını artırmak için portföyümüzde yer alan RES’lerde kapasite artış çalışmalarımıza hız verdik. Geliştirdiğimiz projelerle Uşak RES ve Söke RES işletmelerimizde 2023 yılı sonu itibariyle 114 MW kapasite artışı elde etmeyi hedefliyoruz.

2024 yılı sonunda, yapacağımız yatırımlar ile kurulu gücümüzü 150,9 MW daha artırmayı hedeflemekteyiz. Söz konusu yatırımlarımızın 73,46 MW’ı Karasal Hibrit GES, 31,44 MW’ı Yüzer Hibrit GES ve 46 MW’ı da RES Kapasite Artışı projelerinden oluşmaktadır. Ayrıca 2025 yılında depolamalı üretim tesislerine ilave olarak 102,3 MW Karasal Hibrit GES projemizi devreye almayı planlamaktayız. Böylece 2025 yılı sonunda, Hibrit GES, RES Kapasite Artışı ve Depolamalı Üretim Tesisleri yatırımlarımız ile kurulu gücümüzü 949,35 MW artırmayı planlamaktayız. Bu sayede kurulu gücümüzü iki katına çıkarmamızın yanında yenilenebilir enerji üretim portföyümüzdeki kaynak çeşitliliğimizi de artırmış olacağız.

Yenilenebilir enerji üretimimizi gerçekleştirirken önceliğimiz her zaman insan. Sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek için, “Önce insan" mottosuyla hareket ederek, işletme faaliyetlerimizin sağlık, emniyet ve refah üçgeni çerçevesinde gerçekleşmesi için gerekli stratejileri oluşturduk.

Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için riskleri en aza indirmeyi hedefleyen bu stratejilerimiz sayesinde; çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve motive edici bir çalışma ortamı sunduk ve tüm bunların sonucunda 2022 yılında şirketimizde iş günü kayıplı kaza yaşamadık. Bunun yanı sıra, ISO 45001:2018 "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”ne uyumlu bir yaklaşım benimseyerek yüksek performans ve sürekli gelişmeyi hedefledik.

Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için her zaman en yüksek standartları korumayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, eğitim ve farkındalık programlarıyla çalışanlarımızı destekliyor ve sürekli gelişim için çaba sarf ediyoruz. 2022 yılında 556 çalışanımıza kişi başı 40 saat eğitim vermenin yanında iş sağlığı ve güvenliği alanında dijitalleşme çalışmalarımızı da başlattık.

Şirket olarak sürdürülebilirlik ve çevreye olan duyarlılığımızı en yüksek seviyede tutmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Biyoçeşitliliğin korunması kapsamında projeler hayata geçiriyor ve santrallerimiz çevresindeki fauna envanterine yönelik izleme çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Bu doğrultuda uluslararası bağımsız derecelendirme raporlamalarında önemli başarılar elde ederken, uluslararası önemli inisiyatiflerin de imzacısı olduk.

CDP (Karbon Saydamlık Projesi) kapsamında gerçekleştirilen Su Güvenliği ve İklim Değişikliği raporlamalarının her ikisinden de "A Liderlik Seviyesi" derecesi alarak, ülkemizde Global A List'e giren ilk enerji şirketi ve 2022 yılında bu kategorilerin ikisinden de A List'e giren tek şirket olduk. İklim değişikliğinin neden olduğu sorunların üstesinden gelebilmek için, odağımıza aldığımız sorumlu enerji üretimimiz doğrultusunda, 2022 yılının Kasım ayında, bilimsel temelli hedefler için net-sıfır hedeflerini de içine alacak şekilde Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi (Science-Based Targets Initiative – SBTi) taahhüt mektubunu imzalayan enerji sektörü içerisindeki ilk ve öncü şirketlerden olduk.

Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, SBTi’nin Net-Sıfır Standardı ile uyumlu olarak en geç 2050 yılına kadar net sıfır değer zinciri sera gazı emisyonlarına ulaşmak için bilime dayalı uzun vadeli bir hedef belirledik. SBTi doğrulaması için hedeflerimizi en fazla 24 ay içinde yayınlamayı taahhüt ederek, 1,5°C için “İş Tutkusu” kampanyasının bir parçası olacağımızı kabul ettik ve bu bağlamda önümüzdeki günlerde “Race to Zero” kampanyasına katılma kararı aldık.

İklim değişikliği ile mücadelenin şirketlerin en büyük sorumluluklarından biri olduğunun farkındalığıyla, sürdürülebilirlik vizyonumuzun gerekliliklerini yerine getirmek için her zaman kararlılıkla çalışacağız.

Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, sadece enerji üretimi alanında değil; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal sorumluluk alanlarında da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde olarak, yerel topluluklarla iş birliği yaparak, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda; eğitimden sağlığa, çevre korumadan yerel kalkınmaya kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile UN Global Compact ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olduk. Ayrıca, aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak, şiddete maruz kalan çalışanlarımızın güven ve gizlilik içinde yardım alabilecekleri bir sistem oluşturmak için “Aile İçi Şiddetle Mücadele Prosedürü”müzü yayınladık.

Sürdürülebilirlik alanında öncü ve örnek bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda insan kaynağımıza verdiğimiz önemi her zaman en üst düzeyde tutuyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyeti, mutluluğu ve gelişimi için yatırım yapmayı, onlar için sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz.

2022 yılında, çalışan deneyimi, gelişimi, bağlılığı ve mutluluğuna katkı sağlamak üzere yürüttüğümüz çalışmalar, Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüllendirilmiştir. Çalışanlarımızın yaptığı değerlendirme sonucunda, “güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu” kriterlerini karşılayarak “Türkiye’nin En İyi İşverenler Listesi”nde yerimizi aldık. Bu başarı, çalışanlarımızın bizlere olan güveninin ve bizim de onlara olan bağlılığımızın bir göstergesi oldu.

Şirketimiz için bu başarıların sadece bir kilometre taşı olduğunun bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik temelli vizyonumuz doğrultusunda, çalışanlarımızın özverisi ile gelecekte de nice başarılara imza atmayı hedeflemekteyiz. Yenilenebilir enerji üretim portföyümüzü artıracak yeni yatırımlarımız ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlarla birlikte, sürdürülebilir bir geleceğe maksimum katkı sağlamaya devam edeceğiz.

 

Saygılarımla,

Serdar Marangoz

Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür