tr Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı | Aydem Yenilenebilir

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İdris KüpeliDeğerli Paydaşlarımız,
1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arası dönemi kapsayan ve Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) ‘’Temel (Core)’’ seçeneğine uygun hazırlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporu’muzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Enerji sektöründe geleceğe ve değişime ilgi duyan, sektörün dinamiklerini belirleyen bir kurum olarak, 2019’u yönetim anlayışımıza da yansıyan değişim ve dönüşüm odaklı bir yıl olarak geride bıraktık. Tüm çalışanlarımızın da gönüllü olarak benimsediği, ortak kültürümüzün temel değeri haline gelen kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız, bizim açımızdan 2019 yılının gündemini belirledi. İçinde olduğumuz dönüşüm sürecinde belirlediğimiz yeni kurumsal değerlerimizi de bu yaklaşımın doğal bir süreci olarak; ‘Sürdürülebilirlik’, ‘İnsan Odaklılık’ ve ‘Yenilikçilik’ olarak sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. 

Bugünün ihtiyaçları için daha verimli ve tasarruflu çözümler sunarken, bir taraftan da kaynakların, sektörümüzün, paydaşların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bu anlayış doğrultusunda; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında evrensel olarak kabul görmüş ‘10 ilke’yi kapsayan, dünyanın en büyük gönüllü sürdürülebilirlik girişimi ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık. Bu adımı, kurum olarak sorumlu iş yapış anlayışımızın en önemli gereklilikleri arasında görüyor, imzacısı olduğumuz 10 evrensel ilkenin her alanda uygulayıcısı olacağımızıve Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, gelecek dönem de toplumumuz için fayda yaratma odaklı faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

‘Hayat İçin Enerji’ vizyonumuz doğrultusunda enerjimizi hayatın her alanına katıyor; ilk sürdürülebilirlik raporumuzda bu yaklaşımı iş hayatına, çevreye ve topluma ‘saygı’ boyutuyla ele alıyoruz. Sektörde her zaman yapılmayanı yapan, cesaret edilemeyeni hayata geçiren bir kurum olarak, kurumsal yönetim yapımızı çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde güncelledik. Yeni teknolojilere uyum sağlayarak verimliliğimizi ve finansal performansımızı artırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yarınlara birlikte yol aldığımız çalışanlarımız için adil, ayrımcılığın yaşanmadığı, güvenli, sağlıklı ve mutlu oldukları bir iş ortamı temin etmeyi; bilgi, beceri ve yeteneklerini artıracakları projeleri hayata geçirmeyi temel öncelik ve görevlerimiz arasında görüyoruz.  

Sürdürülebilirlik stratejimizi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) benimseyerek dünyanın ortak gündemi ile uyumlu hale getirdik. Böylece ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya, yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. 

Sektörümüzde yenilikçi çözümler geliştiren ve uygulayan ‘öncü şirket’ rolümüzü sürdürmeye, çevresel ve sosyal ayak izimizi bugüne kadar olduğu gibi dikkatle, en etkili şekilde yönetmeye kararlıyız. Böylelikle yepyeni bir döneme büyük heyecanlarla adım attığımız 2020’li yıllarda; kurumsal yönetim anlayışını tüm iş süreçlerinde etkili şekilde uygulayan, paydaşları için değer üreten, yenilikçi, çevik, insan odaklı ve ekosistemine zenginlik katan kurum olma kimliğimizi pekiştirme fırsatı yakalayacağız. 

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasındaki rolümüzü, istihdam, büyüme ve katma değer oluşturma gibi ekonomik alanların yanında, sosyal ve kültürel gelişime katkıyla da tanımlıyoruz. Bu amaçla geçmişte olduğu gibi 2019 yılında da birçok gönüllü projeye imza attık. Doğal çevreye ve içinde yaşadığı topluma yararlı olmak için azami çaba gösteren kurumumuz, eğitim ve çevre alanlarında faaliyetlerini yeni projeleriyle sürdürüyor. Kurumsal vizyonumuz, kurum kültürümüz, değerlerimiz ve etik ilkelerimiz bu sorumluluklarımızı yerine getirirken bize yön veriyor. 

Sektörümüzde ve faaliyette bulunduğumuz bölgelerde imza attığımız projeler ile liderlik rolü üstleniyoruz. Sahadaki çalışanlarımız, iş ortaklarımız kurumsal vatandaşlık girişimlerimizin ardındaki gücü oluşturuyor. Küresel vatandaş olmanın sorumluluğuyla hareket eden şirketimiz, sürdürülebilirlik stratejisini de iş hedefleriyle tam anlamıyla bütünleştirdi. İş hayatına, çevreye ve topluma saygı vizyonumuz çerçevesinde evrensel değerlerle hareket ediyor, ele aldığımız sorunlara dünya ölçeğinde yaklaşarak çözüm arıyoruz. 

Bugün olduğu gibi yarınlarımızda da çalışanlarımızdan, müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan aldığımız güçle küresel hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.  Bu hedeflere ulaşmak için çıktığımız yolculuğumuzda bizlere aynı heves ve kararlılıkla eşlik eden tüm paydaşlarımıza müteşekkir olduğumu belirtmek isterim.

İdris Küpeli
Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı
İmza