Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye’nin sadece yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi olma sorumluluğumuzla büyük bir operasyonu yönetirken; ülkemiz, çevremiz ve paydaşlarımız adına artı değer sağlayacak işlerle “Hayat için Enerji” sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizin dört bölgesine yayılan, 1.02 MW kurulu gücümüz, yıllık ortalama yaklaşık 3,2 TWh1 enerji üreten, 25 modern ve lisanslı yenilenebilir enerji santralimiz ile, geleceğin enerjisini üretmek için çalışıyoruz.

2020 yılı, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi gölgesinde geçti. Geleceğimiz adına, hem bireysel hem de kurumsal olarak sorumluluklarımızı daha derinden hissettik. Pandemi sürecinde yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımının önemi arttı ve sektörümüz verimlilik odaklı çalışmalara yoğunlaştı. Önümüzdeki süreçte enerji sektöründe hem kamu kurumlarımızın teşvikleri hem de özel sektörün inisiyatifleriyle yenilenebilir yatırımların artışına şahit olacağız. Sürdürülebilirlik bilincinin artışıyla paralel olarak bu hassasiyet, evlerimize de yansıyacak. Yakın zamanda, evlerimizdeki yenilenebilir kaynaklardan elektrik tüketiminin, bireysel kararlarla artışını gözlemleyeceğiz. Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, doğa dostu iş modelimiz, sıfır atık yaklaşımımız, kaynakları en verimli şekilde kullanmamız gibi döngüsel ekonomi çözümlerimizle sürdürülebilir gelecek için önemli bir rol oynuyoruz. İşimiz gereği ürettiğimiz yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisiyle küresel ısınma, iklim sorunları dahil dünyamızın sürdürülebilir geleceği için karşılaşılan çevresel konularda çözümün bir parçasıyız. Hayat için enerji üretmek adına oluşturduğumuz enerji verimliliği ve karbon azaltım projeleri sayesinde, iklim değişikliği ile her geçen yıl daha da etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Çevresel, Sosyal, Yönetişim skorumuzla Vigeo Eiris / Moody’s tarafından, ülkemizde sektör birincisi seçildik.

2020 yılı boyunca sürdürülebilirlik bakış açımızla, insan kaynağımız için de önemli yatırımlar yaptık ve bu sürecin başarılı sonuçlarını aldık. Şirketlerin açıklık, takım ruhu ve güven kültürü kapsamında değerlendirildikleri global ölçekte hizmet veren Great Place to Work®️ Enstitüsü tarafından sertifikalandırılmamızın ardından, çalışanlarımızın değerlendirmesiyle "Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi"ne girmeyi başardık. Harika iş yeri olma Yolculuğumuzu, Bölgesel ve Sektörel Ödüller Kategorisinde, Ege Bölgesi Üretim Sektörü’ndeki sıralamalarımızla taçlandırdık. Başarımızın arkasındaki gerçek kahramanlar olan çalışma arkadaşlarımızın değerlendirmeleriyle şirketimizin Organizasyonel Sağlık Endeksi puanı da 2020’de, 80 puana yükseldi.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir yansıması olarak, 2020 yılında iş gücü devir hızımız yaklaşık %1 seviyesinde gerçekleşti. Tüm dünyanın en önemli gündemlerinden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına, daha eşit bir dünya için sektörümüze örnek olma hedefiyle önemli adımlar atıyor, Aydem Eşit Hayat yaklaşımımızla tüm süreçlerimizi dönüştürüyoruz. Hayatın devamlılığı için hizmet veren bir şirket olarak, hassasiyetle santrallerimizde yürüttüğümüz, güçlendirme, rehabilitasyon çalışmalarımız ve yatırımlarımız sayesinde; enerji üretim verimliliğinin en önemli göstergelerinden biri olan emreamadelik oranımızı, sektör ortalamasının çok üzerinde, %100’e yakın seviyede gerçekleştirdik. Gelecek planlarımızı oluştururken, kapsayıcı ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için; dijital dönüşümü, modern iş stratejimizin merkezi bir bileşeni olarak değerlendirerek, dijitalleşme yatırımlarımızı artırdık. Robotik süreç otomasyonu yatırımlarımızla sektörümüze de öncülük ederek, günlük iş yönetimimizdeki iki binin üzerindeki süreçte yapay zeka kullanıyoruz.

COVID-19 pandemisinin etkilerine rağmen elde ettiğimiz bütün bu başarılı sonuçlardan gurur duyuyoruz. Şirketimiz bünyesinde COVID-19 pandemisi nedeniyle ölümle sonuçlanan veya ağır seyreden hastalık vakası olmamıştır. Şirket bünyesindeki tüm güvenlik amaçlı saha yatırımları sayesinde, gün kayıplı kaza sıklık oranımızı sektörün çok altında gerçekleştirmeyi başardık. Tek bir enerji santralimizde, birden fazla yenilenebilir enerji kaynağından faydalanmayı, iklim değişikliği risklerinden doğabilecek olumsuz etkileri bertaraf etmeyi, verimliliğimizi, toplam net üretimimizi ve gelirlerimizi ciddi anlamda yükseltmeyi hedeflediğimiz Hibrit Santral Projelerimizi ve diğer tüm yatırım projelerimizi hayata geçirmek için, büyük bir heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji sektörünün lideri konumumuzu korumamızı sağlayacak yatırımlarımızla, örnek işlere imza atmaya ve “Hayat için Enerji” üretmeye; İşimize, Çevre’ye, Çalışanlarımıza ve Topluma katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Aydem Yenilenebilir Enerji Ailesi başta olmak üzere, başarılarımızın arkasındaki tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

ÖMER FATİH KEHA

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., Genel Müdür