ESG Skorumuzla Sektör Lideriyiz

29.09.2020
ESG Skorumuzla Sektör Lideriyiz

Çevresel - Sosyal - Yönetişimsel (ÇSY) performans sıralamasında, dünyanın en önemli bağımsız derecelendirme şirketlerinden Vigeo Eiris/Moody’s tarafından 100 üzerinden 57 performans notu  ile Türkiye elektrik sektörünün lideri seçildik.

Şirketimiz, Ağustos 2020’de ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetişim) performansı ile ilgili olarak bir Moody’s kuruluşu olan Vigeo Eiris tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 57 performans notu elde etti ve A1 + ile D3 arasındaki bir ölçekte A1 derecesi aldı. Bu genel değerlendirme kapsamında (her bir faktör için 100 puan üzerinden) çevresel faktörlerde 78, sosyal faktörlerde 53 ve yönetişim faktörlerinde ise 50 puan olarak yapıldı. Alt kategorilerden olan operasyonel verimlilikte 77, hukuki güvenlikte 60, beşeri sermayede 47 ve itibarda ise 47 puan aldı.

Aynı sıralamada, şirketimiz, Uluslararası Gelişen Pazarlar segmentinde, elektrik ve doğal gaz hizmetleri sektöründeki 51 şirket arasından ikinci oldu. Ayrıca elektrik ve doğal gaz hizmetleri sektöründeki Türk şirketleri arasında birinci, Avrupa’da ise ilk kademede bir sıralama elde etti. Aydem Yenilenebilir Enerji ayrıca, Vigeo Eiris tarafından değerlendirilen 5.000 şirket içerisinde ilk %4’lük dilime girdi.

Türkiye’nin geleceği için çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

İlgili sertifika için tıklayınız.