BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attık

Türkiye’nin öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olduk.

Sektörümüzün ve içinde hizmet verdiğimiz toplumun geleceği için ‘sürdürülebilir’, ‘yenilikçi’ ve ‘insan odaklı’ yaklaşımımızla çalışmalarına devam ederken, 160’tan fazla ülkede 9.500’ün üzerinde şirket üyesi bulunan, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olduk.

İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on ilkeye dayanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, iş dünyasının en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olarak öne çıkıyor. Üye şirketler her yıl bu on ilkeye ilişkin uygulamaları uluslararası standartlarda kamuoyu ile paylaşıyorlar.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olarak yukarıda belirtilen 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağımız taahhüdüne ilişkin mektubumuzu ve şirket profilimizi bağlantıyı tıklayarak görebilirsiniz. (link: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/138602)

 

Aydem

 

Since 2020 has been committed to the UN Global Compact corporate responsibility initiative and its principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption.

[link: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/138602]