Finansal Raporlar

Konsolide Finansal Tablolar (TFRS) – 31 Mart 2022 (2022-Q1)
Konsolide Finansal Tablolar (TFRS) – 31 Aralık 2021 (2021-Q4)
Konsolide Finansal Tablolar (TFRS) - 30 Eylül 2021 (2021-Q3)
Konsolide Finansal Tablolar (TFRS) - 30 Haziran 2021 (2021-Q2)
Konsolide Finansal Tablolar (TFRS) - 31 Mart 2021 (2021-Q1)
Konsolide Finansal Tablolar (TFRS) - 31 Aralık 2020 (2020-Q4)
Bölünmüş Konsolide Finansal Tablolar (TFRS) - 31 Aralık 2020 (2020-Q4)
Bölünmüş Konsolide Finansal Tablolar (TFRS) - 31 Aralık 2019, 2018, 2017 (2019-Q4)
Konsolide Finansal Tablolar (TFRS) - 31 Aralık 2019, 2018, 2017 (2019-Q4)