tr Aydem Yenilenebilir
DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
YATIRIM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI
ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ
UYUM FAALİYETLERİ VE UYUM RİSKİ UYGULAMA POLİTİKASI
RİSK POLİTİKASI