Özel Durum Açıklamaları

05.07.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
20.06.2022 - Şirket Genel Bilgi Formu-İletişim Bilgileri
17.06.2022 - 1.020 MW Kurulu Gücümüzün %0006'sını Oluşturan 0,6 MW'lık LFG Santralimizin Sözleşme Süresinin ve EPDK Üretim Lisansının Bitmesi Sebebiyle Devredilmesi
16.06.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
14.06.2022 - Söke RES-Kurulu Güç Kapasite Artışı
13.06.2022 - Yatırım Teşvik Belgesi Alımı
09.06.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
31.05.2022 - Eurobond Alım İşlemleri Hakkında
30.05.2022 - Kredi Derecelendirme Notu
27.05.2022 - Eurobond Alım İşlemleri Hakkında
25.05.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
24.05.2022 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu
19.05.2022 - Eurobond Alım İşlemleri Hakkında
18.05.2022 - Eurobond Alım İşlemleri Hakkında
18.05.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
17.05.2022 - Eurobond Alım İşlemleri Hakkında
11.05.2022 - Eurobond Alım İşlemleri Hakkında
10.05.2022 - Konsolide Sorumluluk Beyanı (31.03.2022)
10.05.2022 - Ara Dönem Faaliyet Raporu (1Ç-2022)
10.05.2022 - 31 Mart 2022 Tarihi İtibarıyla Konsolide Finansal Tablolar
30.04.2022 - 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanı
25.04.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
20.04.2022 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
18.04.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
18.04.2022 - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu 2
18.04.2022 - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu 1
18.04.2022 - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
18.04.2022 - Şirket Genel Bilgi Formu-Yönetime İlişkin Bilgiler
18.04.2022 - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)
13.04.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
11.04.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
11.04.2022 - Şirket Genel Bilgi Formu-Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
11.04.2022 - Uşak RES Kapasite Artış Projesi Kapsamında Anlaşma İmzalanması
07.04.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
05.04.2022 - Uşak RES Hibrit GES Yatırım Projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararı Hakkında
04.04.2022 - Denetçinin Tescili ve İlanı
30.03.2022 - 2021 Yılı Dönem Karı/Zararı Hakkında Bildirim
30.03.2022 - 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
24.03.2022 - Söke RES - Hibrit GES Yatırım Onayı
23.03.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
18.03.2022 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
16.03.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
11.03.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
09.03.2022 - Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
07.03.2022 - 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı
07.03.2022 - 2021 Yılı Dönem Karı-Zararı Hakkında Bildirim
07.03.2022 - 2022 Yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'a Önerilmesi
04.03.2022 - 2021 Yılı Faaliyet Raporu
04.03.2022 - 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Konsolide Finansal Tablolar
04.03.2022 - 2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formları
04.03.2022 - 2021 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
04.03.2022 - Konsolide Sorumluluk Beyanı (31.12.2021)
02.03.2022 - Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
01.03.2022 - Pay Geri Alım İşlemleri
23.02.2022 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
22.02.2022 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
21.02.2022 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
17.02.2022 - Kredi Derecelendirmesi (Fitch Ratings)
17.02.2022 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
15.02.2022 - Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. 2021 Yılı Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Carbon Disclosure Project) Tedarikçi Katılım Derecelendirmesi (SER-Supplier Engagement Rating)
14.02.2022 - Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması
10.02.2022 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi Hakkında
02.02.2022 - Tahvil Kupon Ödemesi
24.01.2022 - Akköprü HES İhalesinin İptal Edilmesi
10.01.2022 - Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
07.01.2022 - Yalova RES – Hibrit GES Yatırım Onayı
07.01.2022 - Uşak RES – Hibrit GES Yatırım Onayı
20.12.2021 - Yönetim Kurulu Üyesi Atanması
08.12.2021 - Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. 2021 Yılı Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği (Climate Change) ve Su (Water Security) Raporlaması
25.11.2021 - Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesinde Katılımcı Statüsüne Yükselmesi
22.11.2021 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu
22.11.2021 - Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu
09.11.2021 - Akköprü HES'in Devralınmasında Rekabet Kurumu Onayının Alınması
05.11.2021 - Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
02.11.2021 - Bağımsız Derecelendirme Raporunun Açıklanması - Kurumsal Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY/ESG) Performansı
27.10.2021 - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Görevlendirilmesi Hakkında
13.10.2021 - Basın Açıklaması
24.09.2021 - Uşak RES Kapasite Artışı Projesi ile ilgili "ÇED Olumlu" Kararı
23.09.2021 - Akköprü HES İhalesinin Kazanılması Hakkında
16.09.2021 - Yönetim Kurulu Üyeliği ve Temsil Yetkisi Değişikliği
02.09.2021 - Planlanan Yatırımlar İçin Gelişmeler - Söke RES'e Hibrit GES için EPDK Onayı
30.08.2021 - Fon Kullanımına İlişkin Rapor
30.08.2021 - Halka Arz Fiyatı-Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu
03.08.2021 - Banka Kredi Borçlarının Ödenmesi
02.08.2021 - Eurobond Sürecinin Tamamlanması
29.07.2021 - Eurobond Tertip İhraç Belgesi
27.07.2021 - Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
19.07.2021 - Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
16.07.2021 - Onaylı İhraç Belgesine İlişkin Açıklama
15.07.2021 - İhraç Tavanı İçin SPK Onayı
16.06.2021 - Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu'na İlişkin Açıklama
21.06.2021 - İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.06.2021 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atanmasına İlişkin Açıklama
09.06.2021 - Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Açıklama
04.06.2021 - Planlanan Yatırımlar için Gelişmelere İlişkin Açıklama
27.05.2021 - Kredi Derecelendirme Notu’na İlişkin Açıklama
30.04.2021 - Halka Arz Gelirlerinin Kullanımına İlişkin Açıklama