Özel Durum Açıklamaları

10.01.2022 - Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
07.01.2022 - Yalova RES – Hibrit GES Yatırım Onayı
07.01.2022 - Uşak RES – Hibrit GES Yatırım Onayı
20.12.2021 - Yönetim Kurulu Üyesi Atanması
08.12.2021 - Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. 2021 Yılı Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği (Climate Change) ve Su (Water Security) Raporlaması
25.11.2021 - Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesinde Katılımcı Statüsüne Yükselmesi
22.11.2021 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu
22.11.2021 - Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu
09.11.2021 - Akköprü HES'in Devralınmasında Rekabet Kurumu Onayının Alınması
05.11.2021 - Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
02.11.2021 - Bağımsız Derecelendirme Raporunun Açıklanması - Kurumsal Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY/ESG) Performansı
27.10.2021 - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Görevlendirilmesi Hakkında
13.10.2021 - Basın Açıklaması
24.09.2021 - Uşak RES Kapasite Artışı Projesi ile ilgili "ÇED Olumlu" Kararı
23.09.2021 - Akköprü HES İhalesinin Kazanılması Hakkında
16.09.2021 - Yönetim Kurulu Üyeliği ve Temsil Yetkisi Değişikliği
02.09.2021 - Planlanan Yatırımlar İçin Gelişmeler - Söke RES'e Hibrit GES için EPDK Onayı
30.08.2021 - Fon Kullanımına İlişkin Rapor
30.08.2021 - Halka Arz Fiyatı-Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu
03.08.2021 - Banka Kredi Borçlarının Ödenmesi
02.08.2021 - Eurobond Sürecinin Tamamlanması
29.07.2021 - Eurobond Tertip İhraç Belgesi
27.07.2021 - Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
19.07.2021 - Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
16.07.2021 - Onaylı İhraç Belgesine İlişkin Açıklama
15.07.2021 - İhraç Tavanı İçin SPK Onayı
16.06.2021 - Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu'na İlişkin Açıklama
21.06.2021 - İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.06.2021 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atanmasına İlişkin Açıklama
09.06.2021 - Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Açıklama
04.06.2021 - Planlanan Yatırımlar için Gelişmelere İlişkin Açıklama
27.05.2021 - Kredi Derecelendirme Notu’na İlişkin Açıklama
30.04.2021 - Halka Arz Gelirlerinin Kullanımına İlişkin Açıklama