Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

705.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2.000.000.000 TL

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 574.975.680 81,5568
Diğer 24.320 0,0034
Halka Açık 130.000.000 18,4397
Toplam 705.000.000 100,0000

Sermayede Dolaylı Yoldan Sahip %5’den Yüksek Pay Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ortaklık yapısı; %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları:

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Sermaye Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Ceyhan Saldanlı 418.012.554,69 59,2926
Ali Yağlı 136.852.282,46 19,4117

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama/Hamiline Her Payın
Nominal Değeri (TL)
Payların Nominal Değeri (TL) Sermayeye Oranı Borsada İşlem
Görüp Görmediği
A Nama 1 420.000.000 59,57 İşlem Görmüyor
B Nama 1 285.000.000 40,23 İşlem Görüyor