Ortağın Ticaret Unvanı Sermaye Payı
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. %99.99
Diğer %0.01

Yatırımcı İlişkileri