Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

705.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL’dir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Şirketin %5’den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır.

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 574.975.010 TRY 81,56
Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 11.530 TRY 0
Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A.Ş 670 TRY 0
Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş 1.260 TRY 0
Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş 11.530 TRY 0
Halka Açık 130.000.000 TRY 18,44

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama/Hamiline Beher Payın
Nominal Değeri (TL)
Para Birimi Payların Nominal Değeri Sermayeye Oranı Borsada İşlem
Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 420.000.000 59,57 İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 285.000.000 40,23 İşlem Görüyor