Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

705.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL’dir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Şirketin %5’den fazla paya veya oy hakkına sahip ortağı bulunmamaktadır.

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Shareholder's Trade Name Share
Aydem Energy Investments Inc. %99.99
Other %0.01