Vizyon-Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon - Misyon

Sosyal ve ekonomik etki alanlarını, tüm paydaşlarımızın beklentilerini ve kurumsal stratejimizi değerlendirerek geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik kültürümüz, “Sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerji” vizyonumuz ve “Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji üreticisi olma” misyonumuz ile doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeterek çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjiyi odağımıza alan anlayışımız ile, Şirketimizi her zaman daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

 

Değerlerimiz

 

Duyarlılık

İşimizi en iyi şekilde yaparak kurumu geleceğe taşırken; bireylere, topluma, ülkemize ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. İşimizi hedeflenen zaman ve kalitede gerçekleştirirken iş ahlakımız çerçevesinde yapılmasını sağlarız. Prosedür ve kurallara uygun, şeffaf ve hesap verebilir bir çalışma tarzını benimseriz. Etik olmayan ya da haksız bir uygulama ile karşılaşırsak sesimizi duyururuz. Davranışlarımızın başkalarını nasıl etkilediğini hesaba katarız.

 

Dinamiklik

Çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın değişen koşullarda ortaya çıkan ihtiyaçlarını takip eder, çalışma ortamında, iş yapış sistemimizde, ürün ve hizmetlerimizde gerekli gelişimleri yaparız. Attığımız adımlarla elektrik sektörüne öncülük eder, sektörde gelişime ve değişime yön veririz. Ruhumuzdaki merakla ürün, süreç ve hizmetleri daha verimli, hızlı ve hatasız yerine getirmek için yeni yollar deneriz.

 

Hayata Dokunmak

Yaptığımız her işin, attığımız her adımın odağında “insan” vardır. Sürekli gelişim, merak, araştırıcı ruhumuz ve yıllar içinde edindiğimiz uzmanlığımız hayatın her anına enerji ve değer katan çözümler geliştirmemizi sağlar. Çalışma arkadaşlarımızın farklı fikirlerini ifade etmelerine olanak sağlar, sosyal ihtiyaçlarına değer verir ve başarılarını beraber kutlarız. Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek yaşam kalitelerini artırmak için çalışırız.