tr Aydem Yenilenebilir

Aydem Yenilenebilir Enerji
halka arz ediliyor.

Enerjimizi yurda yayılmış çevre dostu, 25 modern yenilenebilir enerji santralinden alıyor, Türkiye’ye enerji veriyoruz.

5 yılda kurulu gücünü iki katına çıkarmayı hedefleyen, gelirinin %89’u dolar endeksli, devlet alım garantili ve Türkiye’nin %100 yenilenebilir kaynaklarla enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz ediliyor.

Türkiye, enerjinin geleceğine ortak oluyor.

Halk arz, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek

Talep Toplama Tarihleri:
19-20-21-22 Nisan

Halka Arz Fiyat Aralığı:
8,50 - 9,90 TL

Konsorsiyum Liderleri

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

garantibbvayatirim.com.tr

garantibbva.com.tr

Garanti BBVA İnternet Bankacılığı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

isyatirim.com.tr

isbank.com.tr

İş Yatırım ve İş Bankası Şubeleri

İş Bankası İnternet Şubesi

İşCep

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

kalkinma.com.tr

0216 636 41 35

0216 636 41 36

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ykyatirim.com.tr

yapikredi.com.tr

Yapı Kredi Yatırım ve Yapı Kredi Bankası Şubeleri

Yapı Kredi İnternet Şubesi ve Yapı Kredi Mobil

Eş Liderler

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

halkyatirim.com.tr

halkbank.com.tr

Halk Yatırım Trader Mobil Uygulaması

Halk Yatırım Borsa Mobil Uygulaması

Halk Yatırım ve Halkbank Şubeleri

444 42 55

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

vakifyatirim.com.tr

vakifbank.com.tr

Vakıf Yatırım ve T. Vakıflar Bankası Şubeleri

Vakıf Yatırım ve T. Vakıflar Bankası İnternet Bankacılığı

T. Vakıflar Bankası Mobil Bankacılık

0850 222 0724

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ziraatyatirim.com.tr

ziraatbank.com.tr

Ziraat Yatırım Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası Şubeleri

Ziraat Bankası İnternet Şubesi ve Ziraat Mobil

Ziraat Yatırım E-Şube

Ziraat Borsa

Ziraat Trader

Yatırımcı İlişkileri