CPD'deki Başarımızla Sektörümüzün Liderleri Arasındayız

28.12.2021
CPD'deki Başarımızla Sektörümüzün Liderleri Arasındayız

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı’nda bu yıl puanımızı ‘B Yönetim Seviyesi’ne yükselterek, Türkiye’de sektörümüzdeki en yüksek CDP puanına sahip şirketler arasındaki yerimizi aldık.

Dünyanın en yaygın çevre raporlama sistemine sahip kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project, CDP) gerçekleştirdiği İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının sonuçları açıklandı. 
Dünyada 13 bin şirketin katıldığı CDP 2021 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı’nda elde ettiğimiz ‘B  Yönetim Seviyesi’ dereceleriyle Türkiye’de Elektrik Hizmetleri Kategorisi’nin liderleri arasında yerimizi aldık. 

Keha: “CDP başarımız şirketimizi karbon nötr olmaya daha da yaklaştırmıştır”
Önceki yıla göre proseslerinde yaptıkları iyileştirme ve yenilik yatırımlarının CDP’deki başarılarında büyük pay sahibi olduğunu belirten Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun en önemli odaklarından olan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında CDP değerlendirmesine büyük önem veriyoruz. Bu yıl CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği derecelendirmesinde elde ettiğimiz başarı, bizi karbon nötr olma hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır” dedi. 

Keha: “Yatırımlarımız ve enerji verimliliği uygulamalarımızla döngüsel ekonomide yerimizi almaya devam edeceğiz”
Ülkemizde hayata geçirilen iklim endeksinde şirketlerin CDP notu ile değerlendirildiğini hatırlatan Ömer Fatih Keha, “İklim endeksi konusunda CDP’de iyi performans gösteren şirketler ön plana çıkmaktadır. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesinde emisyonlarını azaltan ve sıfırlamayı amaçlayan şirketler, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekecek. Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve enerji verimliliği uygulamalarımızla döngüsel ekonomide yerimizi almaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

CDP Nedir?
CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. Kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık etmektedir. Bu bağlamda CDP, 110 trilyon dolar varlığı yöneten 590 küresel yatırımcı adına şirketleri iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma üzerindeki etkilerini yatırımcılara açıklamaya davet ediyor. 2020 yılında küresel piyasaların toplam değerinin %50’sinden fazlasını temsil eden 9 bin 600 şirket CDP soru setlerini kullanarak raporlama yaptı. Son yıllarda ise tüm dünyada, doğrudan doğruya CDP verilerini kullanan endeksler ve fonlar artarken, CDP verilerini kullanan diğer çevresel ve sosyal etkileri de dikkate alan endeksler ve yatırım fonları da giderek yaygınlaşmaktadır.